за Христос

Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

Слушай 2Петрово 1:11
2Петрово 1:11

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:11: