за Христос

Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете.

Слушай 2Петрово 1:10
2Петрово 1:10

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:10:

Затова, братя и сестри, още по-настойчиво се стремете да докажете, че сте призовани и избрани, защото, ако вършите тези неща, никога няма да се препънете и паднете.
/Съвременен превод 2004/
Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото, като вършите тези неща, никога няма да се спънете.
/Верен 2002/
Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете.
/Библейско общество 2000/
Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.
/Протестантски 1940/
Затова, братя, още повече залягайте да уякчите вашето звание и избор: това като вършите, никога няма да погрешите,
/Православен/
За това, братие, постарайте се повече да утвърждавате призванието и избирането ваше; защото това като струвате никога нема да прегрешите.
/Цариградски/