за Христос

2Петрово 1   

1 Вярата и нейните плодове
Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:
2 Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус, нашия Господ.
3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила,
4 чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света;
5 поради тази причина положете всяко старание и прибавете към вярата си добродетел, към добродетелта си - благоразумие,
6 към благоразумието си - себеобуздание, към себеобузданието си - твърдост, към твърдостта си - благочестие,
7 към благочестието си - братолюбие, и към братолюбието си - любов.
8 Защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те не допускат да бъдете безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос.
9 Но онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.
10 Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете.
11 Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
12 Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите.
13 И мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне;
14 понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос.
15 Даже ще се постарая, така че вие и след смъртта ми да можете винаги да помните тези работи.
16 Свидетелството на пророците и апостолите
Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.
17 Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната Слава дойде до Него такъв глас: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение."
18 И самите ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с Него на святата планина.
19 И така, пророческото слово става още по-достоверно за нас; и вие добре правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.
20 И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля;
21 защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.
2Петрово: 1 2 3