за Христос

и Ваалат и всички градове, в които Соломон имаше житници, и всички градове за колесниците, и градовете за конниците, и всичко, което пожела Соломон да съгради в Йерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си.

Слушай 2Летописи 8:6
2Летописи 8:6

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 8:6:

и Ваалат и всичките градове за житниците, които Соломон имаше, и всичките градове за колесниците, и градовете за конниците, и всяко желание на Соломон, което пожела да построи в Ерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си.
/Верен 2002/
и Ваалат и всички градове, в които Соломон имаше житници, и всички градове за колесниците, и градовете за конниците, и всичко, което пожела Соломон да съгради в Йерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си.
/Библейско общество 2000/
и Ваалат и всичките градове, в които Соломон имаше житници, и всичките градове за колесниците, и градовете за конниците, и все що пожела Соломон да съгради в Ерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си.
/Протестантски 1940/
и Ваалат и всички градове за складове, които имаше Соломон, и всички градове за колесници и градове за конници, и всичко, що искаше да съгради Соломон в Иерусалим и на Ливан и по цялата земя на своето владение.
/Православен/
и Ваалат, и всичките градове на житниците които имаше Соломон, и всичките градове на колесниците, и градовете на конниците, и все що пожела Соломон да съгради в Ерусалим, и в Ливан, и по всичката земя на царството си.
/Цариградски/
And Baalath, and all the store cities that Solomon had, and all the chariot cities, and the cities of the horsemen, and all that Solomon desired to build in Jerusalem, and in Lebanon, and throughout all the land of his dominion.
/KJV/