за Христос

Тогава Соломон въведе фараоновата дъщеря от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото каза: Жена ми да не живее в къщата на Израелевия цар Давид, понеже местата, в които е влизал Господният ковчег, са святи.

Слушай 2Летописи 8:11
2Летописи 8:11

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 8:11:

И Соломон изведе дъщерята на фараона от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото каза: Да не живее жена ми в къщата на израилевия цар Давид, понеже местата, в които е влизал ГОСПОДНИЯТ ковчег, са свети.
/Верен 2002/
Тогава Соломон въведе Фараоновата дъщеря от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото каза: Жена ми да не живее в къщата на Израелския цар Давид, понеже местата, в които е влизал Господният ковчег, са святи.
/Библейско общество 2000/
Тогава Соломон възведе Фараоновата дъщеря от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото рече: Жена ми да не живее в къщата на Израилевия цар Давида, понеже местата, в които е влизал Господният ковчег, са свети.
/Протестантски 1940/
Соломон преведе дъщерята фараонова от Давидовия град в дома, който построи за нея, защото, казваше той, жена не бива да живее при мене в дома на Израилевия цар Давида, понеже домът е свет: в него е влязъл ковчегът Господен.
/Православен/
И възведе Соломон Фараоновата дъщеря от Давидовия град в дома която съгради за нея; защото рече: Жена ми да не живее в дома на Давида Израилевия цар, понеже местата дето е влязвал ковчегът Божий свети са.
/Цариградски/
And Solomon brought up the daughter of Pharaoh out of the city of David unto the house that he had built for her: for he said, My wife shall not dwell in the house of David king of Israel, because the places are holy, whereunto the ark of the LORD hath come.
/KJV/