за Христос

2Летописи 8:1-10,12-16   

1 Делата на Соломон и неговата слава
А когато се свършиха двадесетте години, в които Соломон построи Господния дом и своята къща,
2 Соломон съгради отново градовете, които Хирам му беше дал, и засели в тях израелтяни.
3 След това Соломон отиде в Емат-сова и го превзе.
4 И съгради Тадмор в пустата част над Юдейската земя и всички градове за житниците, които съгради в Емат.
5 Съгради още горния Веторон и долния Веторон - градове, укрепени със стени, порти и лостове,
6 и Ваалат и всички градове, в които Соломон имаше житници, и всички градове за колесниците, и градовете за конниците, и всичко, което пожела Соломон да съгради в Йерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си.
7 А относно целия народ, който остана от хетите, аморейците, ферезейците, евейците и йевусейците, които не бяха от Израел,
8 от техните потомци, останали след тях в земята, които израелтяните не бяха изтребили, от тях Соломон събра набор за задължителни работници, каквито са и до днес.
9 Но от израелтяните Соломон не направи никого слуга за работата си; а те бяха военните мъже и главните му военачалници, и началниците на колесниците му и на конниците му;
10 също те бяха главните началници, които имаше цар Соломон (двеста и петдесет души), които началстваха над народа.
12 Тогава Соломон започна да принася всеизгаряния на Господа на Господния жертвеник, който беше издигнал пред притвора,
13 като принасяше потребното за всеки ден според Моисеевата заповед, в съботите, на новолунията и на празниците, които ставаха три пъти в годината: на празника на безквасните хлябове, на празника на седмиците и на празника на шатроразпъването.
14 И според разпоредбите на баща си Давид постави отрядите на свещениците на службата им и левитите на заръчаното за тях да пеят и да служат пред свещениците, според както беше потребно за всеки ден, и вратарите според отрядите им на всяка порта; защото такава беше заповедта от Божия човек Давид.
15 В нищо не се отклониха от царската заповед относно свещениците и левитите, нито относно съкровищата.
16 А цялата Соломонова работа беше предварително приготвена от деня, когато бе положена основата на Господния дом, докато се свърши. Така бе завършен Господният дом.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36