за Христос

2Летописи 7:11-22   

11 Така Соломон завърши Господния дом и царската къща; всичко, каквото дойде в сърцето на Соломон да направи в Господния дом и в своята къща, свърши го благополучно.
12 Бог отново говори на Соломон
Тогава Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: Чух молитвата ти и избрах това място да Ми бъде дом за жертви.
13 Ако заключа небето да не вали дъжд или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа Си
14 и народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.
15 Сега очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми внимателни към молитвата, която се принася на това място.
16 Защото сега избрах и осветих този дом, за да бъде името Ми в него до века; и очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там завинаги.
17 А колкото до теб, ако ходиш пред Мене, както ходи баща ти Давид, и постъпваш, напълно както съм ти заповядал, и пазиш наредбите и законите Ми,
18 тогава ще утвърдя престола на царството ти според завета, който сключих с баща ти Давид, като казах: Няма да ти липсва мъж да управлява Израел.
19 Но ако се отклоните, ако изоставите наредбите и заповедите, които поставих пред вас, и отидете и послужите на други богове, и им се поклоните,
20 тогава ще ги изкореня от земята Си, която съм им дал, и ще отхвърля от пред очите Си този дом, който осветих за името Си, и ще го направя за поговорка и поругание между всички племена.
21 А за този дом, който стана толкова висок, всеки, който минава край него, ще се зачуди и ще каже: Защо Господ направи така на тази земя и на този дом?
22 И ще отговарят: Понеже изоставиха Господа, Бога на бащите си, Който ги изведе от Египетската земя, и последваха други богове, и им се поклониха, и им послужиха, затова нанесе на тях цялото това зло.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36