за Христос

2Летописи 7:1-7;6   

1 Освещаването на храма
След като Соломон свърши молбата си, огън слезе от небето и изгори всеизгарянията и жертвите, и Господнята слава изпълни дома.
2 И свещениците не можаха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома Му.
3 А всички израелтяни, като видяха, че огънят слезе и че Господнята слава беше над дома, се наведоха с лице до земята върху постланите камъни и се поклониха, като прославяха Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века.
4 Тогава царят и целият народ принесоха жертви пред Господа.
5 Цар Соломон принесе в жертва двадесет и две хиляди говеда и сто и двадесет хиляди овце. Така царят и целият народ осветиха Божия дом.
6 Свещениците стояха според службите си, също и левитите с инструментите за песнопеене на Господа, които цар Давид беше направил, за да славословят Господа, защото милостта Му е до века, когато Давид въздаваше хвала чрез тяхното служене; а свещениците тръбяха срещу тях; докато целият Израел стоеше.
7 Соломон освети и средата на двора, който е към лицето на Господния дом; защото там принесе всеизгарянията и тлъстината на мирните жертви, понеже медният жертвеник, който Соломон беше направил, не можеше да побере всеизгарянето и хлебния принос, и тлъстината.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36