за Христос

Тогава Соломон застана пред Господния жертвеник, пред цялото Израелево общество и простря ръцете си.

Слушай 2Летописи 6:12
2Летописи 6:12

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 6:12: