за Христос

2Летописи 5:2-14   

2 Пренасяне на Ковчега на Завета в храма
Тогава Соломон събра в Йерусалим Израелевите старейшини и всички началници на племената, началниците на бащините домове на израелтяните, за да пренесат ковчега на Господния завет от Давидовия град, който е Сион.
3 И така всички Израелеви мъже се събраха пред царя на празника в седмия месец.
4 А когато дойдоха всички Израелеви старейшини, левитите вдигнаха ковчега.
5 Те пренесоха ковчега и шатъра за срещане с всички святи принадлежности, които бяха в шатъра; свещениците и левитите ги пренесоха.
6 А цар Соломон и цялото Израелево общество, които се бяха събрали пред него, бяха пред ковчега и жертваха овце и говеда, които по множеството си не можеха да се пресметнат или да се изброят.
7 Така свещениците внесоха ковчега на Господния завет на мястото му, в светилището на дома, в пресвятото място, под крилете на херувимите.
8 Защото херувимите бяха с крилете си разперени над мястото на ковчега и херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му.
9 А върлините бяха издадени, така че се виждаха краищата им, издадени от ковчега пред светилището, но отвън не се виждаха; и са там до днес.
10 В ковчега нямаше друго освен двете плочи, които Моисей положи там, на Хорив, където Господ сключи завет с израелтяните, когато бяха излезли от Египет.
11 А щом свещениците излязоха от светилището (защото всички свещеници, които се намираха там, бяха се осветили, без да чакат реда на отрядите си;
12 а и всички певци левити - Асаф, Еман, Едутун и синовете им и братята им, облечени във висон и държащи кимвали, псалтири и арфи, стояха на изток от жертвеника и с тях - сто и двадесет свещеници, които свиреха с тръби)
13 и като възгласиха тръбачите и певците заедно, пеещи и славословещи Господа с един глас, и като издигнаха глас с тръби и кимвали, и музикални инструменти и хвалеха Господа, защото е благ, защото милостта Му е довека, тогава домът, Господният дом, се изпълни с облак,
14 така че поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат, защото Господнята слава изпълни Божия дом.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36