за Христос

Така бе завършена цялата работа, която Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид - среброто, златото и всичките вещи, и ги положи в съкровищниците на Божия дом.

Слушай 2Летописи 5:1
2Летописи 5:1

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 5:1:

Така беше завършена цялата работа, която Соломон извърши за ГОСПОДНИЯ дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид, среброто, златото и всичките вещи, и ги сложи в съкровищниците на Божия дом.
/Верен 2002/
Така бе завършена цялата работа, която Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид - среброто, златото и всичките вещи, - и ги положи в съкровищниците на Божия дом.
/Библейско общество 2000/
Така се свърши всичката работа, която Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата посветени от баща му Давида, - среброто златото и всичките вещи, - и ги положи в съкровищниците на Божия дом.
/Протестантски 1940/
И свърши се всичката работа, която извърши Соломон за дома Господен. И внесе Соломон посветеното от баща му Давида сребро и злато, и всички вещи предаде в съкровищниците на Божия дом.
/Православен/
И свърши се всичкото дело което направи Соломон за дома Господен, и внесе Соломон посвещенията на Давида отца си; и среброто, и златото, и всичките съсъди положи в съкровищата на дома Божий.
/Цариградски/
Thus all the work that Solomon made for the house of the LORD was finished: and Solomon brought in all the things that David his father had dedicated; and the silver, and the gold, and all the instruments, put he among the treasures of the house of God.
/KJV/