за Христос

Навуходоносор занесе във Вавилон и от вещите на Господния дом и ги сложи в храма си във Вавилон.

Слушай 2Летописи 36:7
2Летописи 36:7

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 36:7: