за Христос

Вавилонският цар Навуходоносор излезе против него и го окова в окови, за да го заведе във Вавилон.

Слушай 2Летописи 36:6
2Летописи 36:6

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 36:6: