за Христос

Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, а се приготви да воюва против него и не послуша думите на Нехао, които бяха от Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон.

Слушай 2Летописи 35:22
2Летописи 35:22

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 35:22:

Но Йосия не отвърна лицето си от него, а се предреши, за да воюва против него. Не послуша думите на Нехао, които бяха от Божията уста, и дойде да се бие в долината Магедон.
/Верен 2002/
Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, а се приготви да воюва против него и не послуша думите на Нехао, които бяха от Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон.
/Библейско общество 2000/
Обаче Иосия не отвърна лицето си от него, но преличи се да воюва против него, и не послуша думите на Нехао, които бяха из Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон.
/Протестантски 1940/
Но Иосия не отстъпи пред него, а се приготви да се срази с него; и не послуша думите на Нехао, що бяха от Бога, а излезе на бой в долина Мегидо.
/Православен/
Но Иосия не отвърна лицето си от него, но преличи се за да направи бран против него, и не послуша думите на Нехао, които бяха из устата Божии, и дойде да направи бран в дола Магедон.
/Цариградски/
Nevertheless Josiah would not turn his face from him, but disguised himself, that he might fight with him, and hearkened not unto the words of Necho from the mouth of God, and came to fight in the valley of Megiddo.
/KJV/