за Христос

2Летописи 35:20-27   

20 Край на царуването на Йосия
А след всичко това, когато Йосия беше наредил Божия дом, египетският цар Нехао излезе, за да воюва против Кархемис при реката Ефрат; и Йосия излезе против него.
21 А Нехао прати посланици до него да кажат: Какво има между мене и тебе, царю Юдейски? Не ида днес против теб, а против дома, с който имам война, и Бог ми е заповядал да побързам; отдалечи се от Бога, Който е с мене, да не би да те изтреби.
22 Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, а се приготви да воюва против него и не послуша думите на Нехао, които бяха от Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон.
23 Стрелците улучиха цар Йосия; и царят каза на слугите си: Извадете ме оттук, защото съм тежко ранен.
24 И така, слугите му го извадиха от колесницата, качиха го на втората му колесница и го докараха в Йерусалим; той умря и беше погребан в гробищата на бащите си. И цяла Юдея и Йерусалим жалееха за Йосия.
25 Също и Йеремия плака за Йосия; и всички певци и певици до днес напомнят за Йосия в плачовете си, които и направиха това обичай в Израел; и ето, те са записани в Плача.
26 А останалите дела на Йосия и добродетелите му, съответни на предписаното в Господния закон,
27 и делата му, първите и последните, са записани в Книгата на Израелевите и Юдейските царе.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36