за Христос

2Летописи 34:8,28-33   

8 А в осемнадесетата година от царуването си, когато беше очистил земята и Божия дом, прати Сафан, Азалиевия син, и градския началник Маасия, и летописеца Йоах, син на Йоахаз, за да поправят дома на Господа, неговия Бог.
28 Ето, Аз ще те прибера при бащите ти и ще се прибереш в гроба си с мир; и твоите очи няма да видят нищо от цялото зло, което ще докарам на това място и на жителите му. И те доложиха на царя.
29 Тогава царят прати и събра всичките Юдейски и йерусалимски старейшини.
30 След това царят отиде в Господния дом заедно с всички Юдейски мъже и йерусалимските жители - свещениците, левитите и целия народ от голям до малък; и прочете на всеослушание пред тях всички думи от книгата на завета, която бе намерена в Господния дом.
31 Царят застана на мястото си и сключи завет пред Господа - да следва Господа, да пази заповедите Му, откровенията Му и наредбите Му с цялото си сърце и с цялата си душа, за да изпълнява думите на завета, които са записани в тази книга.
32 И накара всички, които се намираха в Йерусалим и във Вениамин, да потвърдят завета. И йерусалимските жители постъпиха според завета на Бога, Бога на бащите си.
33 Йосия премахна всички мерзости от всички места, принадлежащи на израелтяните, и накара всички, които се намираха в Израел, да служат на Господа, своя Бог; през всичките му дни те не се отклониха от следване Господа, Бога на бащите си.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36