за Христос

2Летописи 33:11-17   

11 Затова Господ доведе против тях военачалниците на асирийския цар и хванаха Манасия, и като го сложиха в окови и го вързаха с вериги, го заведоха във Вавилон.
12 А когато царят беше в бедствие, той се помоли на Господа, своя Бог, и се смири много пред Бога на бащите си.
13 И когато му се помоли, Бог му обърна внимание и послуша молбата му, и го доведе пак в Йерусалим, в царството му. Тогава Манасия позна, че Господ - Той е Бог.
14 А след това той съгради една външна стена на Давидовия град, на запад от Гион, в долината, чак до входа на рибната порта, и я прекара около Офил, и я издигна много високо; и постави военачалници във всички укрепени Юдейски градове.
15 Също така премахна чуждите богове и идола от Господния дом, и всички жертвеници, които беше издигнал върху хълма на Господния дом и в Йерусалим, и ги хвърли вън от града.
16 И поправи Господния жертвеник и пожертва на него мирни и благодарствени жертви, и заповяда на юдеите да служат на Господа, Израелевия Бог.
17 Но народът още жертваше по високите места, обаче само на Господа, своя Бог.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36