за Христос

2Летописи 33:1-10   

1 Царуване на Манасия
Манасия беше на възраст дванадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и пет години в Йерусалим.
2 Той върши зло пред Господа според мерзостите на народите, които Господ изгони пред израелтяните.
3 Издигна отново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвениците на ваалимите и направи ашери, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.
4 Също издигна жертвеници в Господния дом, за който Господ беше казал: В Йерусалим ще бъде името Ми до века.
5 Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом.
6 И преведе синовете си през огъня в долината на Еномовия син, още врачуваше и гадаеше, правеше магии и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред Господа и Го разгневи.
7 А ваяния идол, образа, който направи, постави в Божия дом, за който Бог каза на Давид и на сина му Соломон: В този дом и в Йерусалим, който избрах от всички Израелеви племена, ще настаня името Си до века;
8 нито ще местя вече крака на Израел от земята, която определих за бащите ви само ако внимават да вършат всичко, което им заповядах, целия закон и наредбите, и постановленията, дадени чрез Моисей.
9 Но Манасия подмами Юдея и йерусалимските жители да вършат по-лошо от народите, които Господ изтреби пред израелтяните.
10 Тогава Господ говори на Манасия и народа му; но те не послушаха.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36