за Христос

Край на царуването на Езекия
В това време Езекия се разболя до смърт; и като се помоли на Господа, Той му говори и му даде знамение.

Слушай 2Летописи 32:24
2Летописи 32:24

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 32:24: