за Христос

Цар Езекия очиства храма и го освещава
Езекия беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Йерусалим; името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.

Слушай 2Летописи 29:1
2Летописи 29:1

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 29:1:

Езекия беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Ерусалим. Името на майка му беше Авия, дъщеря на Захария.
/Верен 2002/
Езекия беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Йерусалим; името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.
/Библейско общество 2000/
Езекия беше двадесет и пет години на възраст когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Ерусалим; а името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.
/Протестантски 1940/
Езекия се възцари на двайсет и пет години, и царува в Иерусалим двайсет и девет години; майка му се казваше Авия, Захариева дъщеря.
/Православен/
Езекия като се въцари беше на двадесет и пет години, и царува двадесет и девет години в Ерусалим; и името на майка му беше Авия, Захарийна дъщеря.
/Цариградски/
Hezekiah began to reign when he was five and twenty years old, and he reigned nine and twenty years in Jerusalem. And his mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah.
/KJV/