за Христос

2Летописи 29   

1 Цар Езекия очиства храма и го освещава
Езекия беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Йерусалим; името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.
2 Той върши това, което беше право пред Господа, напълно както извърши баща му Давид.
3 В първия месец от първата година на царуването си той отвори вратите на Господния дом и ги поправи.
4 И като доведе свещениците и левитите, събра ги на източния площад и им каза:
5 Слушайте ме, левити, осветете се сега, осветете и храма на Господа, Бога на бащите си, и изнесете нечистотата от святото място.
6 Защото бащите ни са отстъпили, сторили са зло пред Господа, нашия Бог, изоставили са Го и са отвърнали лицата си от Господнето обиталище, и са обърнали гръб;
7 те са затворили вратите на предхрамието и са изгасили светилниците, а не са кадили тамян, нито принасяли всеизгаряния в святото място на Израелевия Бог.
8 Затова гняв от Господа е бил върху Юдея и Йерусалим и Той ги предаде на опустошение и да бъдат предмет на учудване и присмех, както виждате с очите си.
9 Защото, ето, бащите ни са паднали от меч, а синовете, дъщерите и жените ни са поради това в плен.
10 И така, сега имам сърдечно желание да сключим завет с Господа, Израелевия Бог, за да отвърне от нас яростния Си гняв.
11 Деца мои, не бъдете сега небрежни; защото вас е избрал Господ да стоите пред Него, да Му служите, да сте Му служители и да кадите.
12 Тогава станаха левитите: Маат, Амасаевият син, и Йоил, Азариевият син, от Каатовите потомци; а от Мерариевите потомци - Кис, Авдиевият син, и Азария, Ялелеиловият син; от Гирсоновите потомци - Йоах, Земовият син, и Еден, Йоаховият син;
13 от Елисафановите потомци - Симрий и Еиил; от Асафовите потомци - Захария и Матания;
14 от Емановите потомци - Ехиил и Семей; а от Едутуновите потомци - Семая и Озиил;
15 и те, като събраха братята си и се осветиха, влязоха според царската заповед съгласно Господнето слово да очистят Господния дом.
16 Свещениците влязоха в по-вътрешната част на Господния дом, за да я очистят, и изнесоха в двора на Господния дом цялата нечистота, която намериха в Господния храм; а левитите взеха и я изнесоха вън в потока Кедрон.
17 На първия ден от първия месец почнаха да освещават, а на осмия ден от месеца стигнаха до Господния притвор; и за осем дни осветиха Господния дом и на шестнадесетия ден от първия месец свършиха.
18 Тогава влязоха в двореца при цар Езекия и казаха: Очистихме изцяло Господния дом, жертвеника за всеизгарянето с всичките му прибори и трапезата за присъствените хлябове с всичките й прибори;
19 при това приготвихме и осветихме всички вещи, които цар Ахаз през царуването си оскверни, когато отстъпи; и ето ги пред Господния жертвеник.
20 Тогава цар Езекия стана рано и като събра градските първенци, отиде в Господния дом.
21 И докараха седем телета, седем овена, седем агнета и седем козела в принос за грях за царството, за светилището и за Юдея; и той заповяда на свещениците, Аароновите потомци, да ги принесат на Господния жертвеник.
22 И така, те заклаха телетата и свещениците, като взеха кръвта, разпръскаха я по жертвеника, заклаха и овните и разпръскаха кръвта им по жертвеника; също и агнетата заклаха и разпръскаха кръвта им по жертвеника.
23 После преведоха козлите, които бяха в принос за грях, пред царя и събранието; и те положиха ръцете си върху тях;
24 тогава свещениците ги заклаха и разпръскаха кръвта им по жертвеника в принос за грях, за да направят умилостивение за целия Израел; защото царят заповяда всеизгарянето и приносът за грях да станат за целия Израел.
25 Той постави левитите в Господния дом с кимвали, псалтири и арфи, според заповедта на Давид, на царския ясновидец Гад и на пророк Натан; защото заповедта беше от Господа чрез пророците Му.
26 И левитите стояха с Давидовите музикални инструменти, а свещениците с тръбите.
27 Тогава Езекия заповяда да принесат всеизгарянето на жертвеника. И когато започна всеизгарянето, започна и пеенето на Господа с тръбите и инструментите на Израелевия цар Давид.
28 А цялото събрание се кланяше и певците пееха, и тръбите свиреха непрекъснато, докато се извърши всеизгарянето.
29 Като свършиха принасянето, царят и всички, които присъстваха с него, коленичиха и се поклониха.
30 Тогава цар Езекия и първенците заповядаха на левитите да славословят Господа с думите на Давид и на ясновидеца Асаф. И те пееха с веселие; и се наведоха и се поклониха.
31 След това Езекия проговори: Сега, като сте се осветили на Господа, пристъпете и принесете жертви и благодарствени приноси в Господния дом. И така, обществото принесе жертви и благодарствени приноси; и всеки, който имаше на сърце, принесе и всеизгаряне.
32 Броят на всеизгарянията, които обществото принесе, беше седемдесет телета, сто овена и двеста агнета; всички те бяха за всеизгаряния на Господа;
33 а посветените животни бяха шестстотин говеда и три хиляди овце.
34 Свещениците обаче бяха малцина и не можеха да одерат всички всеизгаряния; затова братята им, левитите, им помогнаха, докато се свърши работата и докато се осветиха свещениците; защото левитите показаха повече сърдечна правота да се освещават, отколкото свещениците.
35 А пък всеизгарянията бяха много, заедно с тлъстината на мирните жертви с възлиянията на всяко всеизгаряне. Така се възстанови службата на Господния дом.
36 И Езекия и целият народ се радваха затова, че Бог беше предразположил народа; понеже това нещо стана ненадейно.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36