за Христос

Филистимците бяха нападнали също полските градове и южната страна на Юдея и бяха превзели Ветсемес, Еалон, Гедирот, Сокхо и селата му, Тамна и селата му и Гимзо и селата му, и се бяха заселили в тях.

Слушай 2Летописи 28:18
2Летописи 28:18

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 28:18:

И филистимците нападнаха градовете на низината и южната част на Юда, и превзеха Ветсемес и Еалон, и Гедирот, и Сохо и селата му, и Тамна и селата му, и Гимзо и селата му и се заселиха там.
/Верен 2002/
Филистимците бяха нападнали също полските градове и южната страна на Юдея и бяха превзели Ветсемес, Еалон, Гедирот, Сокхо и селата му, Тамна и селата му и Гимзо и селата му, и се бяха заселили в тях.
/Библейско общество 2000/
Филистимците тоже бяха нападнали полските градове и южната страна на Юда, и бяха превзели Ветсемес, Еалон, Гедирот, Сокхо и селата му, Тамна и селата му, и Гимзо и селата му, и бяха се заселили в тях.
/Протестантски 1940/
а филистимци се пръснаха по градовете на низината и на южна Иудея и превзеха Ветсамис и Аиалон, Гедерот и Сохо с подчинените нему градове, Тимна с подчинените неи градове и Гимзо с подчинените нему градове, и се заселиха там.
/Православен/
И Филистимците нападнаха на полянските градове и в южната страна на Юда, и превзеха Ветсемес, и Еалон, и Гедирот, и Сокхо и селата му, и Тамна и селата й, и Гимзо и селата му, и се населиха там.
/Цариградски/
The Philistines also had invaded the cities of the low country, and of the south of Judah, and had taken Bethshemesh, and Ajalon, and Gederoth, and Shocho with the villages thereof, and Timnah with the villages thereof, Gimzo also and the villages thereof: and they dwelt there.
/KJV/