за Христос

2Летописи 27   

1 Царуване на Йотам
Йотам беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Йерусалим; името на майка му беше Еруса, Садокова дъщеря.
2 Той върши това, което е право пред Господа, съвсем както беше направил баща му Озия; обаче не влезе в Господния храм. Но народът все още се покваряваше.
3 Той построи горната порта на Господния дом и съгради много върху стената на Офил.
4 Съгради още и градове в хълмистата страна на Юдея и в дъбравите съгради крепости и кули.
5 И като воюва против царя на амонците, надделя над тях; и в същата година амонците му дадоха сто таланта сребро, десет хиляда кора жито и десет хиляди кора ечемик. Толкова му платиха амонците и втората, и третата година.
6 Така Йотам стана силен, понеже оправяше пътищата си пред Господа, своя Бог.
7 А останалите дела на Йотам и всичките му войни, и постъпките му са записани в Книгата на Израелевите и Юдейските царе.
8 Той беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Йерусалим.
9 Йотам заспа с бащите си и го погребаха в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Ахаз.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36