за Христос

Царят излезе и воюва против филистимците, и събори стената на Гет, стената на Явни и стената на Азот, и съгради градове в азотската околност и между филистимците.

Слушай 2Летописи 26:6
2Летописи 26:6

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 26:6:

Той излезе и воюва срещу филистимците, и събори стената на Гет, стената на Явне и стената на Азот, и построи градове в Азот и в земята на филистимците.
/Верен 2002/
Царят излезе и воюва против филистимците, и събори стената на Гет, стената на Явни и стената на Азот, и съгради градове в азотската околност и между филистимците.
/Библейско общество 2000/
Той излезе та воюва против филистимците, и събори стената на Гет, стената на Явни, и стената на Азот, и съгради градове в азотската околност и между филистимците.
/Протестантски 1940/
И той излезе и се удари с филистимци и разруши стените на Гет, и стените на Иавния, и стените на Азот; и съгради градове в Азотската област и у филистимци.
/Православен/
И излезе та направи бран против Филистимците, и съсипа стената на Гет, и стената на Явни, и стената на Азот, и съгради градове в Азот и въ Филистимците.
/Цариградски/
And he went forth and warred against the Philistines, and brake down the wall of Gath, and the wall of Jabneh, and the wall of Ashdod, and built cities about Ashdod, and among the Philistines.
/KJV/