за Христос

2Летописи 26:16-23   

16 Но когато стана силен, сърцето му се надигна и се отдаде на поквара; и извърши престъпление против Господа, своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху кадилния олтар.
17 А свещеник Азария влезе след него и с него осемдесет Господни свещеници, храбри мъже;
18 те се възпротивиха на цар Озия и му казаха: Не е в твоя власт, Озия, да кадиш на Господа, а на свещениците, Аароновите потомци, които са посветени, за да кадят; излез от светилището, защото си извършил престъпление, което няма да ти бъде за почит от Господа Бога.
19 А Озия, който държеше в ръката си кадилница, за да кади, се разяри; и като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом, близо до кадилния олтар.
20 Първосвещеник Азария и всички свещеници погледнаха към него и видяха, че беше прокажен на челото си; и побързаха да го извадят оттам; и даже сам той побърза да излезе, защото Господ го беше поразил.
21 И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си; живееше в отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом; а синът му Йотам беше над царския дом и съдеше народа на земята.
22 А останалите дела на Озия, първите и последните, записа пророк Исая, Амосовият син.
23 И Озия заспа с бащите си и го погребаха с бащите му в оградата на царските гробища, защото казаха: Прокажен е. И вместо него се възцари синът му Йотам.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36