за Христос

Свещеник Йодай даде на стотниците копията и малките и големите щитове на цар Давид, които бяха в Божия дом.

Слушай 2Летописи 23:9
2Летописи 23:9

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:9: