за Христос

И така, левитите и цяла Юдея извършиха всичко, според както заповяда свещеник Йодай, и взеха всеки мъжете си - онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да оставят службата в събота; защото свещеник Йодай не разпускаше отрядите.

Слушай 2Летописи 23:8
2Летописи 23:8

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:8:

И така, левитите и целият Юда направиха всичко, както заповяда свещеник Йодая, и взеха всеки мъжете си - онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да напуснат служба в събота; защото свещеник Йодая не разпусна отредите.
/Верен 2002/
И така, левитите и цяла Юдея извършиха всичко, според както заповяда свещеник Йодай, и взеха всеки мъжете си - онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да оставят службата в събота; защото свещеник Йодай не разпускаше отрядите.
/Библейско общество 2000/
И тъй, левитите и целият Юда извършиха всичко според както заповяда свещеник Иодай, и взеха всеки мъжете си - ония, които щяха да постъпят на служба в събота, и ония, които щяха да оставят службата в събота; защото свещеник Иодай не разпущаше отредите.
/Протестантски 1940/
Направиха левитите и всички иудеи, каквото заповяда свещеник Иодай; и всякой взе своите човеци, които дохождаха в събота, заедно с ония, които си отиваха в събота, защото свещеник Иодай не разпусна смените.
/Православен/
И направиха Левитите и всичкий Юда по всичко според което заповяда Иодай свещеникът, и взеха всеки мъжете си които влазяха в събота, с тези които излазяха в събота; защото Иодай свещеникът не разпущаше отделенията.
/Цариградски/
So the Levites and all Judah did according to all things that Jehoiada the priest had commanded, and took every man his men that were to come in on the sabbath, with them that were to go out on the sabbath: for Jehoiada the priest dismissed not the courses.
/KJV/