за Христос

Левитите да окръжават царя, като всеки има оръжията си в ръка; който би влязъл в дома, да бъде убит; и да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.

Слушай 2Летописи 23:7
2Летописи 23:7

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:7:

И левитите да обградят царя от всички страни, всеки с оръжията си в ръка; и който влезе в дома, да бъде убит. И да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.
/Верен 2002/
Левитите да окръжават царя, като всеки има оръжията си в ръка; който би влязъл в дома, да бъде убит; и да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.
/Библейско общество 2000/
И левитите да окръжават царя, като има всеки оръжията си в ръка; и който би влязъл в дома, да бъде убит; и да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.
/Протестантски 1940/
И нека левитите обиколят царя от всички страни, всякой с оръжието си в ръка, и който влезе в дома Господен, да бъде убит. И бъдете при царя, кога влиза и излиза.
/Православен/
И левитите да обиколят царя, всеки да има оръжията си в ръката си; и който влезе в дома, да се умъртви; и ще бъдете с царя когато влазя и когато излазя.
/Цариградски/
And the Levites shall compass the king round about, every man with his weapons in his hand; and whosoever else cometh into the house, he shall be put to death: but be ye with the king when he cometh in, and when he goeth out.
/KJV/