за Христос

И никой да не влиза в Господния дом, освен свещениците и онези от левитите, които служат; те нека влизат, защото са святи; а целият народ да пази заръчаното от Господа.

Слушай 2Летописи 23:6
2Летописи 23:6

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:6:

И никой да не влиза в ГОСПОДНИЯ дом освен свещениците и онези от левитите, които служат; те да влизат, защото са свети. А целият народ да пази заповяданото от ГОСПОДА.
/Верен 2002/
И никой да не влиза в Господния дом, освен свещениците и онези от левитите, които служат; те нека влизат, защото са святи; а целият народ да пази заръчаното от Господа.
/Библейско общество 2000/
И никой да не влиза в Господния дом, освен свещениците и ония от левитите, които служат; те нека влизат, защото са свети; а всичките люде да пазят заръчаното от Господа,
/Протестантски 1940/
И никой да не влиза в дома Господен, освен свещениците и ония от левитите, които служат. Те могат да влязат, защото са осветени; а целият народ нека стои на стража Господня.
/Православен/
И никой да не влазя в дома Господен, само свещениците и които от Левитите служат, те ще влазят, защото са свети; а всичките люде да вардят стражата Господня,
/Цариградски/
But let none come into the house of the LORD, save the priests, and they that minister of the Levites; they shall go in, for they are holy: but all the people shall keep the watch of the LORD.
/KJV/