за Христос

една трета в царската къща и една трета при портата на основата; а целият народ да бъде в дворовете на Господния дом.

Слушай 2Летописи 23:5
2Летописи 23:5

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:5: