за Христос

Тогава цялото събрание сключи завет с царя в Божия дом. Йодай им каза: Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци.

Слушай 2Летописи 23:3
2Летописи 23:3

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:3:

И цялото събрание направи договор с царя в Божия дом. И Йодая им каза: Ето, синът на царя ще се възцари, както е говорил ГОСПОД за синовете на Давид.
/Верен 2002/
Тогава цялото събрание сключи завет с царя в Божия дом. Йодай им каза: Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци.
/Библейско общество 2000/
Тогава цялото събрание направи завет с царя в Божия дом. И Иодай им каза: Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци.
/Протестантски 1940/
И цялото събрание сключи съюз с царя в дома Божий. И Иодай им каза: ето, царевият син трябва да бъде цар, както е казал Господ за синовете Давидови.
/Православен/
И всичкото събрание направи завет с царя в дома Божий. И рече им: Ето, синът на царя ще се въцари, както говори Господ за Давидовите синове.
/Цариградски/
And all the congregation made a covenant with the king in the house of God. And he said unto them, Behold, the king's son shall reign, as the LORD hath said of the sons of David.
/KJV/