за Христос

Тогава, като взе стотниците, високопоставените, началниците на народа и целия народ от страната, изведоха царя от Господния дом; и като минаха през горната порта в царската къща, поставиха царя на царския престол.

Слушай 2Летописи 23:20
2Летописи 23:20

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:20:

И той взе стотниците, високопоставените, управниците на народа и целия народ на страната и изведе царя от ГОСПОДНИЯ дом, и влязоха през горната порта в царската къща; и сложиха царя на престола на царството.
/Верен 2002/
Тогава, като взе стотниците, високопоставените, началниците на народа и целия народ от страната, изведоха царя от Господния дом; и като минаха през горната порта в царската къща, поставиха царя на царския престол.
/Библейско общество 2000/
Тогава, като взе стотниците, високопоставените, началниците на людете, и всичките люде от страната, изведоха царя от Господния дом; и като заминаха през горната порта в царската къща, поставиха царя на царския престол.
/Протестантски 1940/
И взе стоначалниците и велможите, началниците народни и целия народ на страната, и всички съпроводиха царя от дома Господен; те минаха през горните врати в царския дом и туриха царя да седне на царския престол.
/Православен/
И взе стоначалниците, и кметовете, и началниците на людете, и всичките люде от земята, та снеха царя от дома Господен, и заминаха през високите врата в царския дом, и туриха да седне царят на царския престол.
/Цариградски/
And he took the captains of hundreds, and the nobles, and the governors of the people, and all the people of the land, and brought down the king from the house of the LORD: and they came through the high gate into the king's house, and set the king upon the throne of the kingdom.
/KJV/