за Христос

Те обходиха Юдея и събраха левитите от всички Юдейски градове и началниците на Израелевите бащини домове, и дойдоха в Йерусалим.

Слушай 2Летописи 23:2
2Летописи 23:2

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:2: