за Христос

Постави и вратарите при портите на Господния дом да не би да влиза някой нечист от каквото и да е нещо.

Слушай 2Летописи 23:19
2Летописи 23:19

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:19: