за Христос

Йодай постави службите на Господния дом в ръцете на левитските свещеници, които Давид беше разпределил в Господния дом, за да принасят Господните всеизгаряния, според както е писано в Моисеевия закон, с веселие и песни според Давидовата наредба.

Слушай 2Летописи 23:18
2Летописи 23:18

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:18:

И Йодая повери службите на ГОСПОДНИЯ дом в ръцете на свещениците, левитите, които Давид беше разпределил над ГОСПОДНИЯ дом, за да принасят всеизгарянията на ГОСПОДА, както е писано в закона на Мойсей, с веселие и песни според наредбата на Давид.
/Верен 2002/
Йодай постави службите на Господния дом в ръцете на левитските свещеници, които Давид беше разпределил в Господния дом, за да принасят Господните всеизгаряния, според както е писано в Моисеевия закон, с веселие и песни според Давидовата наредба.
/Библейско общество 2000/
И Иодай постави службите на Господния дом в ръцете на левитските свещеници, които Давид беше разпределил из Господния дом, за да принасят Господните всеизгаряния, според както е писано в Моисеевия закон, с веселие и с песни според Давидовата наредба.
/Протестантски 1940/
И повери Иодай делата на Господния дом на свещениците и на левитите (и поднови дневните свещенически и левитски смени), както ги бе разпределил Давид в дома Господен, да възнасят всесъжение Господу, както е писано в закона Моисеев, с радост и пение, по Давидовата наредба.
/Православен/
И нареди Иодай службите на дома Господен в ръцете на свещениците, Левитите, които беше Давид разделил над дома Господен за да приносят всесъженията Господни, както е писано в закона на Моисея, с веселие и с песни според Давидовата наредба.
/Цариградски/
Also Jehoiada appointed the offices of the house of the LORD by the hand of the priests the Levites, whom David had distributed in the house of the LORD, to offer the burnt offerings of the LORD, as it is written in the law of Moses, with rejoicing and with singing, as it was ordained by David.
/KJV/