за Христос

Тогава Йодай сключи завет между себе си и целия народ и царя, че ще бъдат Господен народ.

Слушай 2Летописи 23:16
2Летописи 23:16

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:16: