за Христос

Свещеник Йодай изведе стотниците, поставени над силите, и им каза: Изведете я вън от редовете и който би я последвал, да бъде убит с меч; защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в Господния дом.

Слушай 2Летописи 23:14
2Летописи 23:14

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:14:

И свещеник Йодая изведе стотниците, поставени над войската, и им каза: Изведете я между редовете, и който я последва, да бъде убит с меч! Защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в ГОСПОДНИЯ дом!
/Верен 2002/
Свещеник Йодай изведе стотниците, поставени над силите, и им каза: Изведете я вън от редовете и който би я последвал, да бъде убит с меч; защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в Господния дом.
/Библейско общество 2000/
И свещеник Иодай изведе стотниците, поставени над силите, та им рече: Изведете я вън от редовете, и който би я последвал, да бъде убит с меч; защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в Господния дом.
/Протестантски 1940/
А свещеник Иодай извика стоначалниците, които началствуваха над войската, и им каза: изведете я навън (от храма), и който тръгне след нея, да бъде с меч убит. Защото свещеникът каза: не я убивайте в дома Господен.
/Православен/
А Иодай свещеникът изведе стоначалниците, началниците на воинството, та им рече: Извадете я вън от редовете; и който я последва, да се умъртви с меч. Защото свещеникът бе рекъл: Да я не умъртвите в дома Господен.
/Цариградски/
Then Jehoiada the priest brought out the captains of hundreds that were set over the host, and said unto them, Have her forth of the ranges: and whoso followeth her, let him be slain with the sword. For the priest said, Slay her not in the house of the LORD.
/KJV/