за Христос

А Готолия, като чу вика от народа, който се стичаше и хвалеше царя, дойде при народа в Господния дом.

Слушай 2Летописи 23:12
2Летописи 23:12

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:12: