за Христос

И постави целия народ около царя - всеки мъж с оръжията му в ръка, от дясната до лявата страна на дома, край жертвеника и край храма.

Слушай 2Летописи 23:10
2Летописи 23:10

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:10:

И постави целия народ, всеки мъж с оръжията му в ръка около царя, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, към олтара и към дома.
/Верен 2002/
И постави целия народ около царя - всеки мъж с оръжията му в ръка, от дясната до лявата страна на дома, край жертвеника и край храма.
/Библейско общество 2000/
И постави всичките люде около царя, всеки мъж с оръжията му в ръка, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, край олтара и край храма.
/Протестантски 1940/
и постави целия народ, всеки с оръжието си в ръка, от дясна страна на храма до лявата страна на храма, при жертвеника и при дома около царя.
/Православен/
И постави всичките люде, всеки мъж с оръжията му в ръката му, от дясната страна на дома дори до лявата страна на дома, при олтаря и храма, около царя.
/Цариградски/
And he set all the people, every man having his weapon in his hand, from the right side of the temple to the left side of the temple, along by the altar and the temple, by the king round about.
/KJV/