за Христос

А в седмата година Йодай се укрепи, като взе стотниците: Азария, Ероамовия син, Исмаил, Йоанановия син, Азария, Овидовия син, Маасия, Адаиевия син, и Елисафат, Зехриевия син, и сключи завет с тях.

Слушай 2Летописи 23:1
2Летописи 23:1

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 23:1:

А в седмата година Йодая се укрепи и взе стотниците Азария, сина на Ероам, и Исмаил, сина на Йоанан, и Азария, сина на Овид, и Маасия, сина на Адая, и Елисафат, сина на Зехрий, и направи договор с тях.
/Верен 2002/
А в седмата година Йодай се укрепи, като взе стотниците: Азария, Ероамовия син, Исмаил, Йоанановия син, Азария, Овидовия син, Маасия, Адаиевия син, и Елисафат, Зехриевия син, и сключи завет с тях.
/Библейско общество 2000/
А в седмата година Иодай се усили като взе стотниците: Азария, Ероамовия син, Исмаила Иоанановия син, Азария Овидовия син, Маасия Адаиевия син и Елисафата Зехриевия син, та направи завет с тях.
/Протестантски 1940/
Но на седмата година Иодай се ободри и взе в съюз със себе си стоначалниците: Азария, син Иерохамов, Исмаила, син Иехоханамов, Азария, син Оведов, Маасея, син Адаиев, и Елишафата, син Зихриев.
/Православен/
А в седмото лето укрепи се Иодай, като взе стоначалниците Азария Иероамовия син, и Исмаила Иоанановия син, и Азария Овидовия син, и Маасия Адаиевия син, и Елисафата Зехриевия син та направи завет с тях.
/Цариградски/
And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, into covenant with him.
/KJV/