за Христос

И той също ходи в пътищата на Ахавовия дом; защото майка му беше негова съветница в нечестието му.

Слушай 2Летописи 22:3
2Летописи 22:3

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 22:3: