за Христос

Охозия беше на възраст четиридесет и две години, когато се възцари, и царува една година в Йерусалим. Името на майка му беше Готолия, внучка на Амрий.

Слушай 2Летописи 22:2
2Летописи 22:2

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 22:2:

Охозия беше на четиридесет и две години, когато се възцари, и царува една година в Ерусалим. Името на майка му беше Готолия, дъщеря #Има се предвид внучка.# на Амрий.
/Верен 2002/
Охозия беше на възраст четиридесет и две години, когато се възцари, и царува една година в Йерусалим. Името на майка му беше Готолия, внучка на Амрий.
/Библейско общество 2000/
Охозия бе четиридесет и две години на възраст когато се възцари, и царува една година в Ерусалим. Името на майка му бе Готолия, внука на Амрия.
/Протестантски 1940/
Охозия беше на двайсет и две години, когато се възцари, и царува в Иерусалим една година; майка му се казваше Готолия, дъщеря на Амврия.
/Православен/
Четиридесет и две години на възраст бе Охозия когато се въцари, и царува една година в Ерусалим; и името на майка му бе Готолия, дъщеря на Амрия.
/Цариградски/
Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name also was Athaliah the daughter of Omri.
/KJV/