за Христос

Сдружи се с него, за да построят кораби, които да идат в Тарсис; и построиха корабите в Есион-гавер.

Слушай 2Летописи 20:36
2Летописи 20:36

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:36: