за Христос

А останалите дела на Йосафат, първите и последните, са записани в историята на Ииуй, Ананиевия син, който се споменава в Книгата на Израелевите царе.

Слушай 2Летописи 20:34
2Летописи 20:34

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:34:

А останалите дела на Йосафат, първите и последните, ето, записани са в делата на Ииуй, сина на Ананий, които са включени в Книгата на израилевите царе.
/Верен 2002/
А останалите дела на Йосафат, първите и последните, ся записани в историята на Ииуй, Ананиевия син, който се споменава в Книгата на Израелските царе.
/Библейско общество 2000/
А останалите дела на Иосафата, първите и последните, ето, написани са в историята на Ииуя, Ананиевия син, който се споменува в Книгата на Израилевите царе.
/Протестантски 1940/
Останалите дела Иосафатови, първи и последни, са описани в записките на Ииуя, Ананиев син, които са внесени в книгата на израилските царе.
/Православен/
А останалите деяния на Иосафата, първите и последните, ето, писани са в словата на Ииуя, Ананиевия син, който се споменува в Книгата на Израилевите Царе.
/Цариградски/
Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, they are written in the book of Jehu the son of Hanani, who is mentioned in the book of the kings of Israel.
/KJV/