за Христос

Високите места обаче не бяха премахнати, нито народът още беше утвърдил сърцата си към Бога на бащите си.

Слушай 2Летописи 20:33
2Летописи 20:33

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:33: