за Христос

Той ходи в пътя на баща си Аса; не се отклони от него, а вършеше това, което беше право пред Господа.

Слушай 2Летописи 20:32
2Летописи 20:32

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:32: