за Христос

А Йосафат се уплаши и се предаде да търси Господа, и прогласи пост по цяла Юдея.

Слушай 2Летописи 20:3
2Летописи 20:3

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:3: