за Христос

И страх от Бога обзе всички царства на околните страни, когато чуха, че Господ воювал против неприятелите на Израел.

Слушай 2Летописи 20:29
2Летописи 20:29

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:29: