за Христос

А на четвъртия ден се събраха в Долината на благословението, защото там благословиха Господа; затова онова място бе наречено Долина на благословението и така се нарича до днес.

Слушай 2Летописи 20:26
2Летописи 20:26

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:26:

А на четвъртия ден се събраха в долината Вераха #Долината на благословението#, защото там благословиха ГОСПОДА. Затова онова място се нарече Долината Вераха и до днес.
/Верен 2002/
А на четвъртия ден се събраха в Долината на благословението, защото там благословиха Господа; затова онова място бе наречено Долина на благословение и така се нарича до днес.
/Библейско общество 2000/
А на четвъртия ден се събраха в Долината на благословението, защото там благословиха Господа; за туй онова място се нарече Долина на благословение, и така се нарича до днес.
/Протестантски 1940/
А на четвъртия ден се събраха в долината на благословението, понеже там благословиха Господа. Затова туй място се нарича долина на благословението и доднес.
/Православен/
И в четвъртия ден се събраха в Дола на Благословението, защото там благословиха Господа; за това се нарече името на онова място Дол на Благословение дори до този ден.
/Цариградски/
And on the fourth day they assembled themselves in the valley of Berachah; for there they blessed the LORD: therefore the name of the same place was called, The valley of Berachah, unto this day.
/KJV/