за Христос

А левитите, от потомците на Каатовите синове и от потомците на Кореевите синове, станаха да хвалят с много силен глас Господа, Израелевия Бог.

Слушай 2Летописи 20:19
2Летописи 20:19

Препратки:

Други преводи на 2Летописи 20:19: